شروع ثبت‌نام ترم جدید: پاییز ۱۴۰۱

به اطلاع زبان‌آموزان عزیز می‌رساند ثبت‌نام ترم جدید آغاز شد. شروع کلاس روزهای زوج دوشنبه ۴ مهر و شروع کلاس روزهای فرد پنج‌شنبه ۷ مهر ماه می‌باشد.

آخرین مهلت ثبت‌نامشروع ترم جدید روزهای زوجشروع ترم جدید روزهای فرد
۱۴۰۱/۰۶/۳۰۱۴۰۱/۰۷/۰۴۱۴۰۱/۰۷/۰۷

ثبت‌نام آنلاین

اگر امکان پرداخت آنلاین با کارت بانکی دارید نیازی به مراجعه‌ی حضوری برای ثبت‌نام نیست. از طریق پرتال آموزشگاه می‌توانید به راحتی ثبت‌نام خود را انجام دهید. بدین منظور، به پرتال ثبت‌نام به نشانی portal.parsianadib.com مراجعه کنید. پس از ورود به حساب کاربری شخصی خود، به قسمت دوره‌ها بروید و روی لینک ثبت‌نام جدید بزنید. در این صفحه می‌توانید عناوین دوره‌های مربوط به سطح‌تان را ببینید و برای ترم آینده ثبت‌نام کنید.

ثبت‌نام حضوری

ساعات کاری آموزشگاه ساعت ۲ بعداز ظهر می‌باشد.

برای ثبت‌نام حضوری می‌توانید همه روزه به جز جمعه‌ها، به آموزشگاه مراجعه کنید.

ثبت‌نام ورودی‌های جدید

متقاضیانی که تصمیم به شروع یادگیری زبان انگلیسی از ترم جدید در آموزشگاه پارسیان ادیب را دارند می‌توانند جهت مشاوره و تعیین سطح با آموزشگاه تماس بگیرند. تلفن ۵۲۶۷۴۹۲۹ (۰۳۱) و حساب کاربری آموزشگاه در واتسپ یا تلگرام به همین منظور آماده‌ی پاسخگویی به شما است.

انواع اسم

انواع اسم (۱): عام، خاص، قابل شمارش، غیرقابل شمارش

مقدمه

همانگونه که در مقاله مربوطه به اجزای جمله گفته شده، یکی از مهمترین اجزای جمله اسم است.
با مقاله جدید پارسیان ادیب همراه باشید تا با انواع و ماهیت اسم در زبان انگلیسی آشنا شویم:

انواع اسم

اسم چیست؟

همانگونه که قبلا ذکر کردیم:

( A noun is a word that refers to a thing (book), a person (Betty Crocker), an animal (cat), a place (Omaha), a quality (softness), …)

پس اسم کلمه‌ای است برای نامیدن یک چیز، شخص، حیوان، مکان ایده‌ها و احساسات و …

Maria went to the library and borrowed a book

به جمله بالا دقت کنید: Maria ، library و Book هر سه اسم هستند. به ترتیب اسم شخص، مکان و شیء.

اقسام اسم در زبان انگلیسی:

اسم ها انواع مختلفی دارند:

ـ اسم عام (common noun)
ـ اسم خاص (proper noun)
ـ اسم قابل شمارش (countable noun)
ـ اسم غیرقابل شمارش (uncountable noun)
ـ اسم ذات (عینی) (concrete noun)
ـ اسم انتزاعی (abstract noun)
ـ اسم جمع (collective noun)
ـ اسم مرکب (compound noun)

۱ـ اسم عام

یک اسم کلی و عمومی برای نامیدن اشخاص، مکان‌ها و چیزهای دیگر استفاده می شود.

مانند Car که به همه ماشین ها اطلاق می شود، و به ماشین خاصی اشاره نمی کند.

University, language, city, man, girl, month, …

نکته: این کلمات همیشه با حروف کوچک نوشته می شوند مگر اینکه ابتدای جمله قرار گیرند و حرف اول آنها با حروف بزرگ نوشته شود.

School is the second home of students.

در این مثال school و student هر دو اسم عام هستند ولی چون مدرسه اول جمله آمده است S با حرف بزرگ نوشته شده است.

۲ـ اسم خاص

اسم های خاص برعکس اسم‌های عام به شخص، مکان یا چیز خاصی اطلاق می شوند مانند Iran که فقط به کشور ایران اطلاق می‌شود نه به همه کشورها و یا

Ali, Saturday, Isfahan, …

نکته:

۱ـ اسامی خاص همیشه حرف اولشان بصورت Capital (بزرگ) نوشته می‌شود.

۲ـ اسامی خاص هرگز جمع بسته نمی شوند: مثلا نمی توانیم بگوییم Tehrans

۳ـ قبل از اسم خاص معمولا از حرف تعریف a و an و the استفاده نمی شود. البته موارد استثنا هم وجود دارد مانند The Sun

انواع اسم

۳ـ اسم قابل شمارش

اسمی است که می تواند هم بصورت مفرد و هم جمع بیاید و می توان آن را شمرد.

مثلاً

 one pen, two pens

three apples, six dogs

نکته:

۱ـ اسامی قابل شمارش را هم می توان با اعداد جمع بست three tree و هم می توان بصورت مفرد با حروف تعریف a و an آورد.

(a برای کلماتی که با حروف بی صدا «صامت» آغاز شده و an برای کلماتی که با مصوت آغاز شوند.)

۲ـ اسامی قابل شمارش را می توان با اضافه کردن s و یا es به آخرشان جمع بست:

 مانند: cats, buses , …

The market has plenty of watermelons, limes, oranges and pears

۳ـ جمع‌های بی‌قاعده:

مانند:

fish … fish ( ماهی … ماهی‌ها)  
sheep … sheep ( گوسفند … گوسفندها)
deer … deer ( گوزن … گوزن‌ها)

mice…. mouse    ( موش … موش‌ها)
person … people ( شخص… مردم، اشخاص)
child … children ( بچه… بچه‌ها)
foot … feet ( پا … پاها)  
tooth … teeth ( دندان … دندان‌ها)
man … men ( مرد … مردها)

woman … momen ( زن … زن‌ها)

۴ـ اسم غیرقابل شمارش

این اسامی قابل شمردن یا جمع بستن نیستند و باید برای شمردن آنها از کمیت سنج‌ها (quantifiers) استفاده کرد مانند:

  • مواد: food, water, wine, salt, bread, iron
  • عواطف و ویژگی‌های انسانی: anger, cruelty, happiness, honesty, pride
  • فعالیت‌ها: help, sleep, travel, work
  • مفاهیم انتزاعی: beauty, death, fun, life

در جدول زیر با چند اسم غیرقابل شمارش پرکاربرد در زبان انگلیسی آشنا می‌شوید:

advice  baggage  equipment  furniture 
knowledge  luggage  machinery  money 
homework  news  information  traffic 

How much luggage have you got?

نکته:

۱ـ اسامی غیرقابل شمارش را نمیتوان با اعداد و یا s و es جمع بست و همچنین نمی توان از حرف تعریف a و an برای آنها استفاده کرد.

۲ـ برای سوال کردن و یا صحبت درباره آنها می‌توان از یک سری واحدها و کمیت‌ها استفاده کرد:

Two glasses of milk.

واحدهایی مانند : kilograms, liters, cup, glass , …

و مانند عبارت‌های کمیت سنج زیر:

a piece of
pieces of
a bit of
bits of
an item of
items of

در مقاله‌ بعد مربوط به جمله با انواع دیگر اسم آشنا می‌شویم.

ثبت‌نام ترم جدید پارسیان ادیب آغاز شد

به اطلاع زبان‌آموزان عزیز می‌رساند آخرین مهلت ثبت‌نام ترم جدید پارسیان ادیب شنبه ۲۹ مرداد، شروع ترم جدید از یک‌شنبه۳۰ مرداد ۱۴۰۱ می‌باشد.

آخرین مهلت ثبت‌نامتاریخ شروع ترم جدید
۱۴۰۱/۰۵/۲۹۱۴۰۱/۰۵/۳۰

زبان‌آموزانی که طبق طرح تخفیف معرفی‌، زبان‌آموزان جدیدی را معرفی نمایند یا توسط دوستانشان به ما معرفی شده و ثبت‌نام نمایند، مشمول تخفیف در پرداخت شهریه خواهند شد.

ثبت‌نام آنلاین

اگر امکان پرداخت آنلاین با کارت بانکی دارید نیازی به مراجعه‌ی حضوری برای ثبت‌نام نیست. از طریق پرتال آموزشگاه می‌توانید به راحتی ثبت‌نام خود را انجام دهید. بدین منظور، به پرتال ثبت‌نام به نشانی my.parsianadib.com مراجعه کنید. پس از ورود به حساب کاربری شخصی خود، از قسمت عملیات اصلی روی لینک ثبت‌نام جدید بزنید. در این صفحه می‌توانید عناوین دوره‌های مربوط به سطح‌تان را ببینید و برای ترم آینده ثبت‌نام کنید.

ثبت‌نام حضوری

برای ثبت‌نام حضوری می‌توانید همه روزه به جز جمعه‌ها، به آموزشگاه مراجعه کنید.

ثبت‌نام ورودی‌های جدید

متقاضیانی که تصمیم به شروع یادگیری زبان انگلیسی از ترم جدید در آموزشگاه پارسیان ادیب را دارند می‌توانند جهت مشاوره و تعیین سطح با آموزشگاه تماس بگیرند. تلفن ۵۲۶۷۴۹۲۹ (۰۳۱) و حساب کاربری آموزشگاه در واتسپ یا تلگرام به همین منظور آماده‌ی پاسخگویی به شما است.

پادکست انگلیسی

پادکست انگلیسی: معرفی ۲ گروه پادکست رایگان

مقدمه

همانطور که در مقاله‌های قبل گفتیم پادکست انگلیسی از آن دست ابزارهای یادگیری زبان هستند که همه جا بکار می‌آیند. زمان‌های از دست رفته و مرده زندگی ما را به یک فرصت تبدیل کرده و هزینه‌ای هم روی دستمان نمی‌گذارند. مگر آنکه به سراغ سایت‌هایی برویم که باید در آنها با پرداخت مبلغی عضو شوید.

با مقاله جدید پارسیان ادیب همراه باشید تا با پادکست‌هایی آشنا شوید که علاوه بر رایگان بودن، امکانات بی‌نظیری برای پیشرفت زبان در اختیارتان قرار می‌دهند:

پادکست انگلیسی

پادکست‌های Breaking News English

 3,226 Free English News Lessons in 7 Levels

یک مجموعه بسیار متنوع و جامع شامل ۳۲۲۶ اخبار انگلیسی رایگان در ۷ سطح برای یادگیری و تثبیت زبان انگلیسی، پادکست‌هایی که خبرهای جالب از سرتاسر جهان را پوشش می دهد.

بخش‌های مختلف پادکست انگلیسی

Transcript، Warm-ups، Vocabulary، Before learning/ listening، Synonym match،Phrase match، Gap fill، listen to check، … است.

زمان و سطوح اپیزودها

زمان هر اپیزود حدود ۱ تا ۳ دقیقه است.  و هر داستان همراه با متن معمولاً در سطوح مختلف تکرار می‌شود با این تفاوت که در سطوح پایه‌ای، کلمات و عبارت ساده و در سطوح پیشرفته‌تر، عبارات و اصطلاحات سخت‌تر جایگزین لغات ساده می‌شوند.

موقع گوش دادن به پادکست این شما هستید که انتخاب می کنید با چه سرعتی برایتان پخش شود: اصولا سرعت پخش اپیزودها متفاوت بوده و شما بین slowest و fastest می توانید ۵ درجه سختی مختلف را انتخاب کنید.

آدرس وبسایت:

پادکست‌های Breaking News English

پادکست انگلیسی

پادکست انگلیسی learnenglish

پادکست های learnenglish توسط  British Council تولید شده است. سطوح مختلف از Basic تا Advanced  و Intermediate را پوشش می دهد. زبان آن روان، قابل فهم و پر انرژی است.

محتوای پادکست

این پادکست ها موضوعات مختلف را پوشش می دهند: شهرها، هنرمندان، لباس، تعطیلات آخر هفته، احساسات شما و ….

نکته جالب توجه در مورد  learn English این است که در پایان هر پادکست نظرات و پیشنهادهای مخاطبان بسیاری از سراسر دنیا ثبت شده که خواندن آنها خالی از لطف نیست و بسیار به تقویت زبان شما کمک خواهد کرد.

مرتبط مطالعه کنید: پادکست‌ها به زبان انگلیسی 

زمان و بخش‌های مختلف پادکست‌ انگلیسی

زمان هر اپیزود بین ۱۰ الی ۳۰ دقیقه است. شما با انتخاب یک series وارد یک موضوع خاص شده که خود شامل اپیزود‌های مختلفی است. به متن گوش می دهید و پس از آن می توانید Transcript و تمرین‌های مربوط به هر پادکست را باز کرده و یادگیری خود را بهبود داده و تثبیت کنید.

آدرس وبسایت

پادکست learnenglish

نتیجه گیری

درست است که ابزارهای یادگیری بسیار زیادی در دنیای تکنولوژی و پیشرفته امروز برای بهبود و ارتقاء سطح زبان در اختیار همه ما قرار دارد، اما انتخاب ابزار درست و کاربردی هر فرد با شخص دیگر بسته به سطح زبان، زمان لازم جهت یادگیری و استفاده از ابزار، سن یادگیری و … متفاوت است.

این خود ما هستیم که باید با انتخاب درست یادگیری آهسته و پیوسته داشته باشیم.

غاز تخم طلا

داستان غاز تخم طلا: متن انگلیسی همراه با فیلم و ترجمه فارسی

مقدمه

چقدر داستان‌های کهن ما سرشار از پند و اندرز و اخلاق است، یک شبه ره صدساله را نرفتن. به حق خود قانع بودن. آهسته و پیوسته رفتن و ….

بله اینها فقط بخشی از درسهایی است که در دل داستان غاز تخم طلا نشسته است، با مقاله جدید پارسیان ادیب همراه باشید:

غاز تخم طلا

متن انگلیسی غاز تخم طلا:

The goose that laid golden eggs:

Once upon a time in a village there lived a poor farmer with his wife.
They had nothing but a little farm where They grew vegetables that they could eat.
However, he managed to save a little money each time he sold vegetables from his farm.
Eventually he saved up enough money to buy a goose.
He took it home and made a nest for it to lay eggs.
The goose will produce eggs which he could use for selling, eating and making bread. Thought the farmer.
The next morning when he went to gather some eggs for his breakfast he lifted the goose and to his surprise the goose had laid a golden egg.
The next morning, he found another egg and the next, and the next.
Slowly and steadily, the farmer and his wife were becoming richer and richer.

غاز تخم طلا

One day his wife said: “Just think” if we could have all the golden eggs that are inside the goose, we could be richer much faster.
The man said: “You’re right” we wouldn’t have to wait for the goose to lay her egg every day.
So, the couple killed the goose and cut her open Only to find that she was just like every other goose.
She had no golden eggs inside of her at all, and they had no more golden eggs.
Alas! Now the farmer and his wife had lost the goose and they would never get any golden eggs again.

فایل ویدئویی غاز تخم طلا را به زبان اصلی ببینید:

مرتبط مطالعه کنید:  داستان چوپان دروغگو 

متن فارسی داستان غاز تخم طلا

روزی روزگاری در روستایی یک کشاورز فقیر با همسرش زندگی می کرد.
آنها چیزی نداشتند جز یک مزرعه کوچک که در آن سبزیجاتی را پرورش می دادند که می توانستند بخورند.
با این حال، هر بار که سبزیجات مزرعه خود را می فروخت، می‌توانست پول کمی پس انداز کند.
در نهایت او آنقدر پول پس انداز کرد تا یک غاز خرید.
آن را به خانه برد و برایش لانه ساخت تا تخم بگذارد.
کشاورز فکر کردغاز تخم‌هایی تولید می‌کند که می‌تواند برای فروش، خوردن و تهیه نان استفاده کند.
صبح روز بعد وقتی که او رفت تا برای صبحانه تخم‌مرغ جمع کند، غاز را بلند کرد و غاز در کمال تعجب تخم طلایی گذاشته بود.
صبح روز بعد، او تخم دیگری پیدا کرد و روز بعد و روز بعد.
به آرامی و پیوسته، کشاورز و همسرش ثروتمندتر و ثروتمندتر می شدند.

غاز تخم طلا

یک روز همسرش گفت: «فقط فکر کن» اگر بتوانیم تمام تخم‌های طلایی داخل غاز را داشته باشیم، می‌توانیم خیلی سریع‌تر ثروتمندتر شویم.
مرد گفت: “راست می گویی” ما مجبور نیستیم هر روز منتظر غاز باشیم تا تخمش را بگذارد.
بنابراین، زن و شوهر غاز را کشتند و شکمش را بریدند تا موجه شدند که او دقیقاً مانند غازهای دیگر است.
او اصلاً تخم‌های طلایی در داخل خود نداشت و آنها دیگر تخم‌های طلایی نداشتند.
افسوس! حالا کشاورز و همسرش غاز را گم کرده بودند و دیگر هرگز تخم طلایی به دست نمی آوردند.

vocabulary

کلمات جدید داستان غاز تخم طلا

لغات جدیدترجمه
goose غاز
Eventually در نهایت
nest لانه
lay eggs تخم گذاشتن
to gather برای جمع آوری
lifted برداشت، بلند کرد
steadily به طور پیوسته
couple زن و شوهر
Alas افسوس
جمله

اجزای جمله: اسم، ضمیر،فعل، صفت، قید، حروف اضافه، حروف ربطی …

مقدمه

اجزای جمله یا part of speech، شامل دسته بندی‌های مختلفی می‌‌شود و شاید این تفاوت بیشتر بین گرامر سنتی و جدید دیده شود. اما بطور کلی کلمات را بر اساس نقشی که در جمله ایفا می‌کنند، به دسته‌های مختلف تقسیم‌بندی می‌کنند. مثل: فعل، اسم و ….

با پارسیان ادیب همراه باشید تا با برخی از مهمترین اجزای جمله آشنا شویم:

اجزای اصلی جمله:

۱-اسم

اسم ها می توانند اسم یک فرد، مکان، شی یا ایده باشند.

( A noun is a word that refers to a thing (book), a person (Betty Crocker), an animal (cat), a place (Omaha), a quality (softness), …) 

جمله

Boat, ship, Tomato, Captain Jack Sparrow, Wife

اسم‌ها همچنین می ‌توانند نقش‌های بی شماری در جمله داشته باشند. آن ها زمانی که مربوط به نام رسمی چیزی یا شخصی باشند، حرف اول‌شان به صورت حرف کپیتال یا بزرگ نوشته می شوند و به آن‌ها اسم‌های خاص گفته می شود.

۲-ضمیر

ضمیر‌ها به جای اسم در یک جمله می آیند. (Pronoun is a word used to replace a noun) ضمیرها انواع مختلفی دارند و نسبت به اسم عمومی‌تر هستند.

جمله

I, you, he, she, it, ours, them, who, which

۳-فعل

کلمه یا گروه کلماتی هستند که روی دادن امری، یا واقع شدن حالتی را در یکی از زمان‌ها به شخص نسبت می دهند.

 (Verbs are words that show an action (sing), occurrence (develop), or …)

جمله

sing, dance, believes, seemed, finish, eat, drink, be, became

۴-صفت

صفت، واژه‌ای است که یک اسم  یا ضمیر را توصیف می‌کند. «یک اسب خاکستری»، عبارتی دقیق‌تر از «یک اسب» است .آن‌ها مشخص می‌کنند که کدام، چقدر یا چه نوع. صفت‌ها باعث می شود که خواننده یا شنونده بتواند اسم را در یک جمله دقیق‌تر توصیف کنند.

An adjective is a word that tells us more about a noun. It “describes” or “modifies” a noun (The big dog was hungry)

جمله

hot, lazy, funny, unique, beautiful, poor, smooth

۵-قید

قیدها؛ فعل‌ها، صفت‌ها و حتی قیدهای دیگر را توضیح می‌‌دهند و مفهومی دیگر را علاوه بر مفهوم خود اضافه می‌کنند. آن‌ها مشخص می‌‌کنند که چه زمانی، چه جایی، چگونه و چرا اتفاق خاصی رخ داده است و حتی چند بار تکرار شده است.

An adverb is a word that modifies (describes) a verb (he sings loudly), an adjective (very tall)

جمله
جمله

softly, lazily, often, only, hopefully, softly, sometimes

۶-حروف اضافه

حروف اضافه: فضا، زمان و روابط نقش کلمه را به اسم یا ضمیر و دیگر کلمات در جمله نشان می‌‌دهند.

A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location, …

جمله

up, over, against, by, for, into, close to, out of, apart from

۷-حروف ربطی

حروف ربطی، کلمات، عبارات و کلازها را در یک جمله متصل می کنند. حروف ربطی انواع مختلفی دارند.

conjunction is a word or phrase that connects words, phrases, clauses, and sentences together.

جمله

and, but, or, so, yet, wit

نکته:

گرامر جدید و یا سنتی اجزای بیشتری برای جمله قائل هستند که ما دراینجا به پرکاربرترین آنها اشاره نموده‌ایم. همچنین قصد داریم در مقاله‌های بعدی مرتبط با اجزای جمله، در مورد هر جزء کمی بیشتر بدانیم.

آغاز ثبت‌نام ترم جدید پارسیان ادیب

به اطلاع زبان‌آموزان عزیز می‌رساند آخرین مهلت ثبت‌نام ترم جدید پارسیان ادیب دوشنبه ۲۳ خرداد، شروع ترم جدید از شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ می‌باشد.

آخرین مهلت ثبت‌نامتاریخ شروع ترم جدید
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

زبان‌آموزانی که طبق طرح تخفیف معرفی‌، زبان‌آموزان جدیدی را معرفی نمایند یا توسط دوستانشان به ما معرفی شده و ثبت‌نام نمایند، مشمول تخفیف در پرداخت شهریه خواهند شد.

ثبت‌نام آنلاین

اگر امکان پرداخت آنلاین با کارت بانکی دارید نیازی به مراجعه‌ی حضوری برای ثبت‌نام نیست. از طریق پرتال آموزشگاه می‌توانید به راحتی ثبت‌نام خود را انجام دهید. بدین منظور، به پرتال ثبت‌نام به نشانی my.parsianadib.com مراجعه کنید. پس از ورود به حساب کاربری شخصی خود، از قسمت عملیات اصلی روی لینک ثبت‌نام جدید بزنید. در این صفحه می‌توانید عناوین دوره‌های مربوط به سطح‌تان را ببینید و برای ترم آینده ثبت‌نام کنید.

ثبت‌نام حضوری

برای ثبت‌نام حضوری می‌توانید همه روزه به جز جمعه‌ها، به آموزشگاه مراجعه کنید.

ثبت‌نام ورودی‌های جدید

متقاضیانی که تصمیم به شروع یادگیری زبان انگلیسی از ترم جدید در آموزشگاه پارسیان ادیب را دارند می‌توانند جهت مشاوره و تعیین سطح با آموزشگاه تماس بگیرند. تلفن ۵۲۶۷۴۹۲۹ (۰۳۱) و حساب کاربری آموزشگاه در واتسپ یا تلگرام به همین منظور آماده‌ی پاسخگویی به شما است.

فرصت طلایی تا ۱۰۰٪ تخفیف ثبت‌نام با معرفی پارسیان ادیب به دوستان

مژده به زبان‌آموزانی که منتظر فرصت طلایی تخفیف ویژه پارسیان ادیب هستند:

تابستان ۱۴۰۱ هم همانند سال گذشته برنامه تخفیف ثبت‌نام برای معرفی دوستان در نظر گرفته شده است.

یادگیری زبان جدید همیشه جذاب، وسوسه‌انگیز و محبوب است. حتما دوستان و آشنایانی دارید که مدت‌هاست منتظر یک فرصت هستند تا یادگیری زبان را شروع کنند، کمی به پیشنهاد ما فکر کنید:

ما این فرصت را در اختیار شما می‌گذاریم تا بهترین هدیه را به دوستان عزیزتان تقدیم کنید. برای آن‌هایی که به دنبال یادگیری یک زبان جدید هستند فرصتی طلایی ایجاد کنید. آ‌ن‌ها را در ابتدای مسیری اصولی قرار دهید تا به هدفشان که شروع هیجان انگیز یک دنیای جدید است برسند و با فرصتی بی‌نظیر تا ۱۰۰٪ تخفیف ثبت‌نام در دوره‌های آموزش زبان آموزشگاه پارسیان ادیب دریافت کنید.

شرایط تخفیف برای معرفی زبان‌آموز جدید

تعداد معرفیتخفیف معرفی‌کنندهتخفیف معرفی‌شونده‌(ها)
یک نفر٪۳۰٪۳۰
دو نفر٪۶۰٪۳۰
سه نفر٪۱۰۰٪۳۰

سازوکار این تخفیف ساده است: به ازای هر فرد جدیدی که شما معرفی کنید و ثبت‌نام کند، ۳۰٪ تخفیف به شما و ۳۰٪ تخفیف هم به فرد معرفی‌شده برای ثبت‌نام تعلق می‌گیرد. اگر دو نفر با معرفی شما ثبت‌نام کنند، شما ۶۰٪ تخفیف و هر کدام از آن دو نفر ۳۰٪ تخفیف دریافت می‌کنند. در حالت آخر، اگر سه نفر با معرفی شما ثبت‌نام کنند، شما ۱۰۰٪ تخفیف و هر کدام از آن سه نفر ۳۰٪ تخفیف خواهند گرفت و بدین ترتیب شما رایگان ثبت‌نام خواهید کرد.

زبان‌آموزان معرفی‌شده می‌بایست نخستین باری باشد که در دوره‌های پارسیان ادیب ثبت‌نام می‌کنند. تخفیف منظور شده قابل انتقال به فرد دیگر و یا ذخیره برای دوره‌های بعدی نیست و فقط برای ثبت‌نام در همان ترم است.

این شرایط تخفیفی از خرداد ماه به بعد بر روی ثبت‌نام‌های جدید اعمال خواهد شد. این فرصت طلایی را از دست ندهید و آن را به دوستان عزیزتان نیز هدیه دهید.

نقل قول

علامت نقل قول: گیومه یا دبل کوتیشن؟ تعریف و کاربردها

مقدمه

علامت نقل قول یا همان کوتیشن در زبان انگلیسی کاربردهای فراوانی دارد و بسیار در جمله از آن استفاده می‌شود. با مقاله جدید پارسیان ادیب همراه باشید تا با موارد استفاده آن آشنا شویم:

تعریف علامت نقل قول

علامت گفتاورد یا علامت نقل قول انگلیسی نشانه‌ای است که در زبان‌های گوناگون (ولی نه در زبان فارسی) برای نشان دادن گفتاورد به کار برده می‌شود. در زبان فارسی، به جای این نشانه باید از نشانهٔ گیومه (« ») استفاده کرد. گیومه روی خط زمینه می‌نشیند، ولی نشان نقل قول انگلیسی بالا و کنار حروف. برای نشان دادن گفتاورد در زبان‌های غیر از فارسی (که از این نشانه استفاده می‌کنند)، کافی است که متن گفتاورد شده را میان این دو علامت “ ” قرار داد.

علامت نقل قول در زبان انگلیسی به دو شکلِ علامت نقل‌قول تکی (‘ ‘) و علامت نقل‌قول دوتایی (“ “) نشان داده می‌شود. وقتی گفته یا سخن کسی را عیناً بیان می‌کنیم (نقل قول مستقیم) آن را باید داخل علامت نقل‌قول یا Quotation Mark قرار دهیم. در نقل‌قول‌های غیرمستقیم از علامت نقل‌قول استفاده نمی‌شود، جملۀ دوم در مثال‌های زیر نقل قول غیر مستقیم است.
مثال:

“I’m going to the school now,” she said.
He told me not to forget my key.

نکته:

هنگامی که نقل قول دیگران را بیان می‌کنیم در این حالت برای جدا کردن نقل قول ها، هم از علامت نقل‌قول تکی (single quotation mark) و هم از علامت نقل قول دوتایی (double quotation mark) استفاده می‌کنیم.
مثال:

‘I haven’t spoken to Peter for months,’ Dianne said.’The last time I spoke to him he said, “I’m going to Iran and won’t be back for about three years”, I’ve heard nothing since then’.

بیشتر مطالعه کنید: از علامت تعجب کجا استفاده می‌شود؟

نکته:

چه زمانی از کوتیشن و چه زمانی از دبل کوتیشن استفاده می‌کنیم؟

مقاله When To Use Single Vs. Double Quotation Marks را مطالعه بفرمائید.

علامت گفتاورد در رایانه

علامت ‘  ‘ با فشار دادن دکمه “ کنار Enter و علامت “   “ با زدن دکمه shift + “ درج می‌شود.

نقل قول

کاربرد علامت نقل قول در متن:

۱. قبل و بعد از نقل‌قول مستقیم قرار می‌گیرد و مشخص‌کننده شروع و پایان نقل‌قول می‌باشد.

این زمانی است که بخواهیم از شخص یا منبعی، گفته، کلمه، عبارت یا جمله‌ای نقل یا به مأخذی اشاره کنیم.

تبصره: نقل‌قول‌های بیش از چهل واژه (بیش از ۳ سطر)، به‌صورت جدا از متن با تورفتگی از دو سمت درج می‌شود.

He told me, “Don’t forget your key.”
Mary said, “I am a teacher.”
“I can’t see anything,” said Molly.
“Perhaps we should turn our torches on,” whispered George.

۲. برای ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحاتِ ناآشنا از هر دو نوع علامت نقل‌قول استفاده می‌شود:

مثال:

Do you know the origin of the saying? “every could has a silver lining”?

۳. درج منبع و …

هنگامی که در نوشتار آکادمیک منبعی را بیان می‌کنیم آن منبع را داخل علامت نقل‌قول قرار می‌دهیم، این مورد هنگام نوشتن عنوان مقاله، کتاب، شعر، نمایش نامه و سایر نوشته های علمی و ادبی کاربرد دارد.
 به عبارت دیگر برای تأکید و اشاره به اصطلاحات علمی و فنی، کلمات و تعبیرات ناآشنا، عناوین مقالات یا فصول کتاب‌ها و رساله‌ها
مثال:

Pavitt, c., & Haight, L. (1985). The “competent communicator” as a cognitive prototype. Human communication Research, 12, 203-224.
I was watching ‘the Great Expectations’.

۴ – تاکید

وقتی در زبان انگلیسی بخواهیم روی واژه یا عبارتی تأکید کنیم و یا بخش یا بخش‌هایی از متن را متمایز و برجسته کنیم، می توانیم آن واژه یا عبارت را داخل علامت نقل‌قول  قرار دهیم :

Thousands were imprisoned in the name of “national security”.

آیا علامت نقل‌قول کاربردهای دیگری دارد؟
نقل قول

نتیجه گیری

نقل قول در انگلیسی برای روایت صحبت‌های یک یا چند نفر، به فرد یا افراد دیگر به کار می‌رود. نقل قول به دوشکل مستقیم و غیر‌مستقیم صورت می‌گیرد. در حالت اول، جمله شخص گوینده را عیناً تکرار می‌کنیم و تغییری در ساختار جمله ( از لحاظ زمان و …) ایجاد نمی‌شود. اما در حالت دوم صحبت شخص گوینده را به شکل غیر مستقیم نقل می‌کنیم.

پادکست‌ها

پادکست‌ها به زبان انگلیسی: مجموعه‌ای متنوع برای یادگیری بهتر زبان

مقدمه

همانطور که قبلا در مقاله پادکست چیست؟ اشاره شد، پادکست‌ها ابزار بسیار جدید و جالبی برای یادگیری زبان هستند، چرا که تنوع «ادویه زندگی» است و شاید پیدا کردن راههای جدید و متنوع برای یادگیری کمک بزرگی در این زمینه باشد. چه کسی گفته است که یادگیری زبان نمی تواند سرگرم کننده و هیجان انگیز باشد؟پارسیان ادیب در این مقاله سعی دارد مجموعه‌ای بینظیر از پادکست در زبان انگلیسی را به شما معرفی کند:

Podcasts in Englishپادکست‌ها

زمان مکالمات کوتاه بوده و شامل مکالمه بین دو انگلیسی زبان است. 

موضوعات پادکست‌ها

این پادکست طیف وسیعی از موضوعات را پوشش می دهند. موضوعاتی مانند: بازی‌های المپیک زمستانی، تجربیات اسب سواری و …

همراه با هر پادکست علاوه بر متن آن، worksheets  و vocabulary هم وجود دارد که شما میتوانید یادگیری خود از هر پادکست را به چالش بکشید.

آدرس پادکست‌ها

همانگونه که گفته شد این مجموعه سطوح مختلفی را پوشش می‌دهد برای مثال:

Beginner Level

Business English

و …
ما در اینجا آدرس وبسایت را در اختیار شما قرار داده و شما بسته به سطح زبان و موضوع مورد علاقه خود پادکست مورد نظر را پیدا کرده و همزمان از متن و تمرینات مربوط به هر پادکست استفاده کنید تا متن برایتان تثبیت شود، لغات جدید را مطالعه کنید و به هرمیزان که لازم باشد فایل را مجددا گوش کنید:

آدرس وبسایت PODCASTS IN ENGLISH