چوپان دروغگو

داستان چوپان دروغگو از Aesop: متن انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

مقدمه

چوپان دروغگو اثری اجتماعی، اخلاقی و ماندگار است از ایزوپ (Aesop) که از نویسندگان اسلاوتبار یونان بود و قصه و افسانه می‌نوشت. طبق نوشته‌های هرودوت، ایزوپ هم دوره کوروش هخامنشی و برده‌ای از اهالی سارد بوده که بعدها صاحبش او را آزاد کرد. داستان چوپان دروغگو با اینکه یک افسانه کهن یونانی است اما تا قرن ۱۵ به زبان لاتین ترجمه نشده و بعدها در اروپا رواج پیدا کرده است. حکایت راستی و درستی و برتری صداقت بر دروغگویی.

با مقاله جدید پارسیان ادیب همراه باشید:

متن انگلیسی چوپان دروغگو

cry wolf

Every day, a shepherd boy sat on a hill watching the village sheep. His job was to make sure nothing bad happened to the sheep.

One day, the shepherd boy felt very bored sitting on the hill watching the sheep. Just for fun, he decided to play a trick on the people in the village. He took a great breath and cried out “WOLF! THE WOLF IS CHASING THE SHEEP!”

All the people in the village came running up the hill to help drive the wolf away. But when they arrived at the top of the hill, they found no wolf. The boy laughed at the sight of their angry faces.

چوپان دروغگو

“Don’t cry ‘wolf’, shepherd boy, when there is no wolf”, said the villagers. They went grumbling back down the hill.

The next day, the boy felt bored again while he was watching the sheep. He decided to try his trick again. He took a great breath and cried out “WOLF! THE WOLF IS CHASING THE SHEEP!”

 مرتبط مطالعه کنید: جوجه اردک زشت  

To his delight, all the people in the village came running up the hill again to help drive the wolf away. But when they arrived at the top of the hill, they found no wolf again. The boy just grinned and watched them go grumbling down the hill once more.

But one day, there was a real wolf prowling about his flock. The shepherd boy leapt up in alarm and cried out as loudly as he could, “WOLF!”

چوپان دروغگو

The people in the village thought he was trying to fool them again, and so they didn’t come. At sunset, everyone wondered why the shepherd boy hasn’t returned to the village with their sheep. The went up to the hill to find the boy. They found him crying. “There really was a wolf here! The flock as scattered! I cried out but no one came. Why didn’t you come? ”

An old man tried to comfort the boy as they walked back to the village. “We’ll help you look for the lost sheep in the morning, ” he said, putting his arm around the boy. But you have to realise that “nobody believes a liar even when he is telling the truth. ”

چوپان دروغگو

توضیحات

اصطلاح چوپان دروغگو به انگلیسی به معنی cry wolf است.

مترادف:

cry wolf: to give a false alarm of danger

چوپان دروغگو بودن، هشدار دروغ دادن

فایل ویدئویی داستان چوپان دروغگو را با زبان اصلی ببینید:

متن فارسی داستان چوپان دروغگو

یک پسر چوپان هر روز روی تپه ای می نشست و گوسفندان روستا را تماشا می کرد. وظیفه او این بود که مطمئن شود هیچ اتفاق بدی برای گوسفندان نیفتاده است.

یک روز، پسر چوپان از نشستن روی تپه و تماشای گوسفندان احساس بی حوصلگی کرد. تصمیم گرفت برای سرگرمی با مردمان روستا حیله سوار کند، نفس بزرگی کشید و فریاد زد: «گرگ! گرگ در حال تعقیب گوسفند است!»

همه مردم روستا دوان دوان به بالای تپه آمدند تا گرگ را فراری دهند. اما وقتی به بالای تپه رسیدند، گرگی در کار نبود. پسر با دیدن چهره های عصبانی آنها خندید.

چوپان دروغگو

اهالی روستا گفتند: «ای پسر چوپان، چوپان دروغگو نباش، وقتی گرگی در کار نیست». آنها با غر زدن از تپه برگشتند.

روز بعد، پسر در حالی که گوسفند را تماشا می کرد، دوباره احساس خستگی کرد. تصمیم گرفت دوباره نقشه‌اش را امتحان کند. نفس عمیقی کشید و فریاد زد: «گرگ! گرگ در حال تعقیب گوسفند است!»

برای خوشحالی او، همه مردم روستا دوباره دوان دوان به بالای تپه آمدند تا گرگ را فراری دهند. اما وقتی به بالای تپه رسیدند، گرگی را نیافتند. پسر فقط پوزخندی زد و آنها را دید که بار دیگر غرزنان از تپه پائین رفتند.

اما یک روز، واقعا یک گرگ در اطراف گله اش پرسه می زد. پسر چوپان با ترس از جا پرید و با بلندترین صدایی که در توانش بود فریاد زد: “گرگ!”

مردم دهکده فکر کردند که او می خواهد دوباره آنها را گول بزند و بنابراین آنها نیامدند. هنگام غروب همه نگران شدند که چرا پسرچوپان با گوسفندانش به روستا برنگشته است. آنها تپه را به دنبال پسر بالا رفتند و او را درحالیکه گریه میکرد یافتند. ” اینجا واقعا یک گرگ بود، گله را پراکنده کرد! من فریاد زدم اما هیچ کس نیامد. چرا شما نیامدید؟

پیرمردی سعی کرد پسر را در حالی که به روستا برمی‌گشتند، دلداری دهد. او در حالی که بازویش را دور پسر گرفت گفت: «ما به تو کمک می‌کنیم صبح به دنبال گوسفندان گمشده بگردی». اما باید توجه داشته باشید که «هیچ کس دروغگو را حتی وقتی راست می گوید باور نمی کند. ”

مرتبط مطالعه کنید:  داستان جک و لوبیای سحرآمیز  

vocabulary

کلمات جدید داستان چوپان دروغگو

ردیف لغات جدید ترجمه
۱ shepherd چوپان- شبان
۲ hill تپه
۳ trick حقه- حیله
۴ wolf گرگ
۵ chasing تعقیب
۶ grumbling غرغرکردن
۷ Flock گله
۸ Fool گول زدن
۹ Scattered پراکنده
۱۰ Comfort دلداری
۱۱ liar دروغ گو
میانه

ادبیات انگلیسی ۲: آغاز ادبیات میانه + وقایع مهم و نویسندگان سرشناس

مقدمه

همانگونه که قبلا در مقاله مربوط به ادبیات انگلیسی اشاره شد دومین دوره ادبیات انگلیسی، ادبیات قرون وسطی یا میانه است که مورخان و تاریخ‌شناسان آن را به دو دوره عصر تاریکی و عصر فرهنگی تقسیم نموده اند؛ آنها معتقدند در عصر تاریکی نمی‌توان نگاهی شفاف از فرهنگ یا پیشرفت را دید. اما عصر فرهنگی در واقع رفته رفته این قرن را به رنسانس نزدیک تر نمود و گام های نوظهوری در عرصه فرهنگی اروپا به پا کرد.

درواقع ادبیات انگلیسی میانه یا قرون وسطی به مجموعه آثار ادبی گفته می‌شود که از سده ۱۲ میلادی تا دهه ۱۴۷۰ نگاشته شده اند. این دوره را به عنوان عصر فئودالیسم و عصر شوالیه‌گری نیز می‌شناسند.

با مقاله جدید پارسیان ادیب همراه باشید:

مرتبط مطالعه کنید: ادبیات انگلیسی: معرفی دوره‌های زمانی + ادبیات کهن (آنگلوساکسون)

تقسیم بندی آثار ادبی

دینی و مذهبی همچون: آثار جولیان نرویچی و ریچارد رول

عشق درباری

آرتوری

ناگفته نماند که بسیاری از آثار چاسر خارج از این دسته بندی است.

چگونه زبان انگلیسی توانست استاندارد شود؟

پس از فتح انگلستان به دست نرمن‌ها، زبان فرانسوی حقوقی، تبدیل به زبان استاندارد دادگاه‌ها، پارلمان و جامعه شد. گویش‌های نرمن طبقهٔ حاکم با زبان آنگلوساکسونی مردم درآمیخت و زبانی با عنوانی آنگلونرمنی ایجاد شد. پس از آن آنگلونورمنی در گزاری تدریجی به شکل انگلیسی مدرن در آمد. 

با گذر زمان، بار دیگر انگلیسی اعتبار گذشته را بازیافت و در ۱۳۶۲ میلادی جایگزین فرانسوی و لاتین در پارلمان و دادگاه‌ها شد. در سدهٔ چهارده میلادی بار دیگر آثار مهمی در ادبیات انگلیسی پدید آمدند که از مهمترین آن می توان به آثار چاسر اشاره کرد. در نیمهٔ بعدی این سده شاهد تثبیت زبان انگلیسی به عنوان زبان نگارشی و گرایش ادبا به نگارش غیرمذهبی هستیم.

 ویلیام کاکستون در سال‌های پایانی سدهٔ ۱۵ چهار پنجم از آثار خود را به زبان انگلیسی منتشر کرد. این حرکت باعث شد تا انگلیسی استاندارد شود و واژگان آن گسترش یابند.

چگونگی شروع عصر میانه:

قرون وسطی یا عصر شوالیه گری در واقع دلیلی بر شکل‌گیری انگلیسی آنگلو‌ساکسون و میانه شد که جدایی آنها در سال ۱۰۶۶ میلادی اتفاق افتاد و همین موضوع پس از مدتی باعث تحولی عظیم در شکل گیری ادبیاتی تازه تر در انگلستان گردید و ادبیات انگلیسی را دچار تغییرات اساسی و البته مثبت نمود.

شماری از افراد از این قرن به دوران طلایی یاد می کنند چرا که در این دوران صنعت چاپ وارد بریتانیا شد و همچنین افرادی بجز روحانیون نیز توانستند به رشد فرهنگی و ادبی دست یافته و در حقیقت بریتانیا با رشد طبقه میانی در طی آن سالها روبرو گردید.

از آنجا که خواندن متون انگلیسی کهن برای همگان غیرممکن است. به همین دلیل رشته دانشگاهی جداگانه ای به نام زبان انگلیسی کهن به این مهم اختصاص یافته است.

و این امر باعث شد تا فهم و درک آن متون برای بیشتر افراد قابل فهم شود.

وقایع مهم در این دوره

۱۲۰۰: آغاز دوران میانهٔ ادبیات انگلیسی.
۱۴۰۰–۱۳۶۰: اوج ادبیات میانه انگلیسی: جفری چاسر
۱۴۸۵: چاپ کتاب Morte d’Arthur اثر سر توماس مالروی(Malroy) توسط ویلیام کاکستون. این کتاب جزو اولین کتب چاپ شده در انگلستان است.

میانه

شاعران و نویسندگان سرشناس این دوره

  • جفری چاوسر(Geoffrey Chaucer) (۱۴۰۰–۱۳۴۳)
  • سر توماس مالروی (۱۴۷۱–۱۴۰۵)
  • ویلیام کاکستون (۱۴۹۱–۱۴۲۲)

مهم‌ترین نویسندهٔ انگلیسی میانه جفری چاسر است که در اواخر سدهٔ ۱۴ میلادی فعال بود. چاسر که بسیاری او را «پدر ادبیات انگلیسی» می‌دانند به این دلیل ستوده می‌شود که توانست به جای استفاده از زبان‌های فرانسه یا لاتین، قدرت هنری زبان انگلیسی بومی را به نمایش بگذارد. شاهکار چاسر حکایت‌های کنتربری است که موفقیت بزرگ فرهنگ غرب به‌شمار می‌رود. به دلیل اهمیت جفری چاسر در مقاله های بعدی به بررسی آثار، زندگی و شخصیت او خواهیم پرداخت.

توماس مالروی

تامس مالوری (انگلیسی: Thomas Malory؛ ۱۴۱۵ – ۱۴ مارس ۱۴۷۱) سیاست‌مدار و نویسنده اهل پادشاهی انگلستان بود.

میانه
ویلیام کاکستون

نخستین ناشر و چاپخانه‌دار انگلیسی

ویلیام کاکستون (William Caxton ) در حدود ۱۴۲۲ در احتمالاً تنتردن در ویلد کنت زاده شد. نخستین ناشر و چاپخانه‌دار انگلیسی بود.

زندگی و فعالیت‌های کاکستون

او در ابتدا به کار تجارت لباس در لندن مشغول بود اما در ۱۴۴۱ به بروژ رفت و تا ۱۴۷۰ در آنجا ماند. او سپس در ۱۴۷۱ به کلن رفت و احتمالاً کار چاپ را در مدت ۲ سالی که در آنجا بود آموخت. دیری نپایید که کاکستون نخستین کتاب انگلیسی‌زبان با عنوان «مجموعه تواریخ تروآ» را که خود از فرانسه به انگلیسی برگردانده بود در ۱۴۷۵ به چاپ رساند. او سپس در ۱۴۷۶ به انگلستان بازگشت و انتشاراتی خود را در وست‌مینستر راه‌اندازی نمود.

کاکستون در ۱۴۷۶ حکایت‌های کنتربری (اثر جفری چاوسر) و سپس در سال ۱۴۷۷ «سخنانی از فیلسوفان» را به چاپ رساند که نخستین کتاب چاپ انگلستان شناخته می‌شوند. همچنین در ۱۴۸۵ اثر سر توماس مالوی «مرگ شاه آرتور» را چاپ کرد با این حال از نظر شخصی اعتقادی به آن نداشت و خوانندگانش را تشویق می‌کرد که در صحت آنها همچون او مشکوک باشند “شما آزاد هستید که روایت مالوی را بپذیرید یا رد کنید»

میانه
کاکستون نخستین نمونه چاپی خود را به شاه ادوارد چهارم نشان می دهد

کاکستون در حدود صد عنوان کتاب را به چاپ رساند و قصه‌های کنتربری تنها یک سوم از آنها به صورت نسخه‌های کامل یا بخشی از اثر اصلی بر جای مانده است. او همچنین کار ترجمهٔ آثار فرانسوی‌ای که به چاپ می‌رساند را خودش عهده‌دار بود. ویلیام کاکستون در حدود ۱۴۹۲ در لندن درگذشت.

باید ازین به بعد منتظر ظهور و تجلی آثار فاخر و جهانی که به زبان انگلیسی نوشته شده‌اند باشیم و لازم به ذکر است که دست کم از سدهٔ ۱۴ میلادی می‌توان رد پای شعرای ایرلندی را در ادبیات انگلیسی یافت.

اصطلاحات آشپزی

اصطلاحات آشپزی در زبان انگلیسی (۲): ترجمه + تصویر

مقدمه

اصطلاحات آشپزی در زبان انگلیسی بسیار فراوان‌اند، ما در این نوشتار همچون مقاله پیشین پارسیان ادیب (اصطلاحات آشپزی ۱) تعدادی از این اصطلاحات را به همراه مثال و تصویر معرفی کرده‌ایم:

مرتبط مطالعه کنید:  غذاهای معروف دنیا 

جدول اصطلاحات آشپزی همراه با ترجمه:

ردیف ترجمه اصطلاح و لغت
۱ به آرامی جوشاندن simmer
۲ شکستن break
۳ مخلوط کردن mix
۴ هم زدن با همزن یا بسیار سریع beat
۵ در مایکروویو پختن Microwave
۶ سرخ کردن fry
۷ کباب و گریل کردن barbecue/grill
۸ چلاندن و فشار دادن تا آبش گرفته شود. Squeeze
۹ بریان و کباب کردن roast
۱۰ الک کردن sift
۱۱ سوزاندن غذا burn
۱۲ له کردن mash
۱۳ ترکیب کردن Combine
۱۴ چرخ کردن (خصوصا گوشت) Mince
۱۵ پاشیدن Sprinkle

بررسی اصطلاحات آشپزی با مثال و تصویر

Allow the jam to simmer gently. اصطلاحات آشپزی

Break the eggs into a bowl. اصطلاح آشپزی

Mix sugar and oil. اصطلاحات آشپزی

Beat the eggs with a mixer. اصطلاحات آشپزی

Shall I microwave something for dinner? اصطلاحات آشپزی

Frying food is bad for your health اصطلاحات آشپزی

Grill or Barbecued the mushrooms اصطلاحات آشپزی

Squeeze the juice from three lemons اصطلاحات آشپزی

Are you going to roast the meat?

Sift the flour into a large bowl اصطلاحات آشپزی

Please don’t burn the toast آشپزی

Could you mash the potatoes, please? اصطلاحات آشپزی

They combined food اصطلاحات آشپزی

I minced the chicken and added it to the food اصطلاحات آشپزی

Sprinkle the flour on the dish اصطلاحات آشپزی

حالتها و مدل مو در انگلیسی

حالت‌ها و مدل مو در زبان انگلیسی: انواع + ترجمه و تصویر

مقدمه

امروزه حالت‌ها و مدل مو فراوانی را می‌بینیم که با تغییر مد و سبک زندگی تغییر می‌کنند. شما مدل مویتان را چگونه می‌بندید و دوست دارید وقتی به آرایشگاه می‌روید چه مدل کوتاهی یا شینیون را انتخاب کنید:

در این مقاله از پارسیان ادیب قصد داریم با بعضی کلمات مربوط به حالت‌ها و مدل‌های مو آشنا شویم، با ما همراه باشید:

جدول حالت‌ها و مدل‌های مو در زبان انگلیسی

ردیف مدل یا حالت مو ترجمه عکس
۱ straight   صاف   مدل مو
۲ Curly   فرفری مدل مو  
۳ wavy مجعد  
۴ ponytail دم اسبی  
۵ pigtails خرگوشی   مدل مو
۶ plait بافته شده (امریکن)   مدل مو
۷ Braid بافته شده (بریتیش)   مدل مو
۸ Dyed hair رنگ شده   مدل مو
۹ Bangs چتری (امریکن)   مدل مو
۱۰ fringe چتری (بریتیش)  
۱۱ short   کوتاه  
۱۲ long بلند  

مکالمات و اصطلاحات مربوط به مدل مو

a trim : بدون آنکه مدل مو تغییر کند، فقط آن را کمی کوتاه و تمیز کند

haircut  : اصلاح مو

Short haircut: مدل موی کوتاه

She has long black and straight hair : او موهای بلند، سیاه و صاف دارد

I cut my hair: موهايم را(خودم) كوتاه كردم

Your daughter has nice bangs (Am.)/ a nice fringe (Br.): دخترت موهای چتری زیبایی دارد

When my hair was long, I used to wear it in braids: وقتی موهایم بلند بود آنها را می‌بافتم

جک و لوبیای سحرآمیز

داستان جک و لوبیای سحرآمیز به همراه ترجمه + فایل ویدئویی و صوتی

مقدمه

آرزوی ثروتمند شدن یک‌شبه، داشتن یک مرغ تخم طلا، دیدن یک لوبیای سحرآمیز از بچگی و درست از زمانی که داستان جک و لوبیای سحرآمیز را دیدیم و خواندیم همیشه همراه ما بوده و گاهی در گوشه کنارهای تخیلاتمان به آن سری زده‌ایم. آیا تابحال این داستان را به زبان انگلیسی خوانده و یا شنیده‌اید؟

با مقاله جدید پارسیان ادیب و داستان متفاوت جک همراه ما باشید: (شاید اینبار غول قصه ما مهربان‌تر باشد!)

جک و لوبیای سحرآمیز

متن فارسی

جک و لوبیای سحرآمیز

یکی بود یکی نبود. پسری به اسم جک خودش را در گنده‌ترین دردسر انداخت. همه‌چیز وقتی شروع شد که مادرش از او خواست گاو پیرشان را بدوشد. اما جک فکر کرد که دیگر از دوشیدن آن گاو خسته شده است.جک گفت: «اصلاً امکان نداره. من الان اون گاو حنایی پیرو نمی‌دوشم.» او تصمیم گرفت گاو پیر را بفروشد تا دیگر مجبور نباشد شیر آن را بدوشد!

جک به بازار می‌رفت تا گاو را بفروشد که دست‌فروشی را سر راهش دید.جک گفت: «سلام آقای پدلر.» دست‌فروش از او پرسید: «داری کجا می ری؟» جک جواب داد: «میرم که گاومو تو بازار بفروشم.» دست‌فروش پرسید: «چرا گاوتو بفروشیش؟ اونو با لوبیا معامله کن!» جک پرسید: «لوبیا!» دست‌فروش جواب داد: «نه هر لوبیایی. با لوبیاهای سحرآمیز عوض کن.» جک پرسید: «اونا چیکار می کنن؟» دست‌فروش گفت: «اونا جادو می کنن!» جک گفت: «جادو؟ باشه فروختمش! و گاو را با سه دانه‌ی لوبیا معامله کرد.

جک به خانه برگشت و به مادرش گفت که گاو را فروخته تا دیگر مجبور نباشد آن را بدوشد. مادر جک پرسید: «تو چیکار کردی عزیزم؟» جک گفت: «من گاوه رو با لوبیاهای سحرآمیز معامله کردم.» «تو گاو رو با چند تا لوبیای سحرآمیز عوض کردی؟» مادر جک نمی‌توانست حرف جک را باور کند. او گفت: «هیچ لوبیای سحرآمیزی وجود نداره.» و لوبیاها را از پنجره به بیرون پرتاب کرد. او گفت: «خب من اونا رو غیب کردم ولی بازم این کار من اونارو سحرآمیز نکرد!»

ناگهان زمین با غرشی شروع به لرزیدن کرد. بوته‌ی لوبیایی جلوی چشم آن‌ها از زمین رویید. جک آن را دید و فوراً از بوته بلند لوبیا بالا رفت. مادرش داد زد: «همین‌الان برگرد اینجا!» ولی جک گوش نمی‌داد.

جک از بوته‌ی لوبیا بالا رفت، بالا، بالاتر و بالاتر.

مرتبط مطالعه کنید: جوجه اردک زشت 

در نوک بوته‌ی لوبیا قصر بزرگی دید. به طرف در بزرگ آن رفت و بازش کرد و وارد شد.

داخل قصر شگفت‌انگیزترین چیز در تمام عمرش را دید. یک غاز آنجا بود. اما آن غاز از آن غازهای همیشگی و معمولی نبود. آن غاز تخم‌های طلا می‌گذاشت! جک با خودش فکر کرد: «چه خوب شد. فکر کن با این تخم‌های طلا چه کارا میشه کرد!» و سپس بدترین فکر ممکن به سرش زد- او می‌خواست غاز را بردارد!

جک غاز را از جایی که نشسته بود بلند کرد. در همین لحظه بزرگ‌ترین و ترسناک‌ترین و تنها غولی که جک دیده بود وارد اتاق شد. غول دید که غاز در جای همیشگی‌اش نیست! غول گفت: هی هو های هانار. اگه تو غاز منو برداشته باشی می‌خورمت واسه ی ناهار! جک با خودش فکر کرد: «اوه نه. این غوله میخاد منو بخوره! باید یه جوری از اینجا برم بیرون که منو نبینه!»

او بی سروصدا و یواشکی غاز را برداشت و به طرف در راه افتاد. چیزی نمانده بود که از اتاق بیرون برود که غاز جیغ کشید و غول جک را پیدا کرد! غول نعره زد: «هی هو های هَنَم، پسش بده وگرنه مامانمو صدا می‌زنم! جک جیغی زد: « آه!» و به طرف ساقه لوبیا دوید.

جک با تمام سرعت از ساقه لوبیا پائین آمد اما غول هم پشت سرش پائین می‌رفت.

درست وقتی جک پا روی زمین گذاشت غول او را به روی دستان بزرگش بلند کرد. غول گفت: «هی هو های هَزه، حتماً هستی خوشمزه! درست وقتی غول می‌خواست جک را بخورد زمین شروع به لرزیدن کرد و یک خانم غول بزرگ‌تر، قدبلندتر و گنده‌تر کنار بچه غول ایستاد! جک با خودش فکر کرد: «حالا دو تا شدن. حالا دیگه حتماً منو می خورن!»

مامان غوله گفت: «ویلفرد اون پسر رو بذارش زمین.» بچه غول جک را روی زمین گذاشت. مامان غوله پرسید: «به تو چی گفته بودم؟» بچه غول با شرمندگی گفت: «بچه‌های دیگه رو نخور.» مامان غوله گفت: «بسیار خوب. ما بچه‌های دیگه رو نمی‌خوریم.» بچه غول داد زد: «ولی اون غاز منو ورداشته!»

در همین لحظه مادر جک از خانه روستایی بیرون آمد. او پرسید: «اینجا چه خبر شده؟ جک شروع به گفتن کرد: «خوب اونجا این قصره بود و توش جالب‌ترین غازی که دیدم بود- تخم طلا میذاره! وقتی داشتم ورش می‌داشتم این بچه غوله اومد تو و هی های هو و اینا می‌کرد. بعدش من…» مادر جک حرف او را قطع کرد: «منظورت اینه که غاز این پسرو ورداشتی؟» جک گفت: «آره. ولی تخم طلا میذاره.» سپس مکثی کرد و راجع به آن کمی فکر کرد. بعد گفت: «حالا که گفتی به نظرم خیلی هم جالب نمیاد.» جک نگاهی به بچه غول کرد و گفت: «از اینکه غاز تو رو برداشتم معذرت میخام. می دونم که نباید چیزی که مال من نیست بردارم.» بچه غول گفت: «عیبی نداره. به نظرم بهتر بود به جای اینکه بخوام بخورمت ازت می‌خواستم غازو بهم پس بدی. منم معذرت میخام. راستی میای بیس‌بال بازی کنیم؟»

جک و بچه غول دوستان خوبی شدند و هر وقت که می‌خواستند همدیگر را ببینند از بوته لوبیا استفاده می‌کردند. جک گفت: «اگه اون سه تا لوبیای سحرآمیز نبودن یاد نمی‌گرفتم بیس‌بال غولی بازی کنم.» بچه غول گفت: «راس میگی. منم میگم که همه‌ی این ماجراها یه موفقیت بزرگ بود!»

فایل ویدئویی قصه آخرین دایناسورها را با زبان اصلی مشاهده کنید:

متن انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز

Jack and the Beanstalk

Once upon a time, a boy named Jack got himself into the biggest, most humongous heap of trouble ever. It all started when Jack’s mama asked him to milk the old cow. But Jack decided he was tired of milking cows. “No way, no how. I’m not milking this brown cow now,” said Jack, and he decided to sell the old cow, so he’d never have to milk it again!

Jack was on his way to market to sell the cow when he came across a peddler. “Hi, Mr. Peddler,” said Jack. “Where are you headed?” asked the peddler. “I’m going to sell my cow at the market,” Jack answered. “Why sell your cow?” asked the peddler. “Trade her for beans!” “Beans?” asked Jack. “Not just any kind of beans,” said the peddler, “magic beans.” “What do they do?” asked Jack. “They do magic!” said the peddler. “Magic? Sold!” said Jack, and he traded the cow for three magic beans.

Jack got home and told his mama he had sold the cow so he wouldn’t have to milk her anymore. “Oh dear, you did what?” Jack’s mama asked. “I sold her for magic beans,” said Jack. “You sold a cow for magic beans?” Jack’s mama couldn’t believe what Jack was telling her. “There’s no such thing as magic beans,” she said as she threw the beans out the window. “Well, I did make them disappear, but that still doesn’t make them magic!”

Suddenly, the ground rumbled and began to shake. A magic beanstalk grew up right before their eyes! Jack saw it and immediately began to climb the tall beanstalk. “Get back here this instant!” called Jack’s mama, but Jack wasn’t listening.

Jack climbed up and up and up and up the beanstalk.

مرتبط مطالعه کنید:  داستان آخرین دایناسورها 

At the top of the beanstalk, Jack found a giant castle. He walked up to the giant door, cracked it open, and went inside.

Inside the castle, Jack saw the most amazing thing he had ever seen. It was a goose. But it wasn’t just any old ordinary goose. This goose laid eggs made of gold! “That is so cool,” thought Jack. “Think of all the things you could do with golden eggs!” And then, Jack got the worst idea he’d ever had—he was going to take the goose!

Jack lifted the goose off of its perch. Just then, the biggest, most fearsome, and only giant Jack had ever seen came into the room. The giant saw that his goose wasn’t in its usual spot! “Fee fi fo funch, if you took my goose, I’ll eat you for lunch!” “Oh no,” thought Jack. “That giant’s going to eat me! I’ve got to get out of here without him seeing me!”

Quietly and carefully, Jack took the goose and made his way toward the door. He was almost out of the room when—honk! The goose cried out and the giant spotted Jack! “Fee fi fo fummy, give that back or I’ll call my mummy!” roared the giant. “Ahhh!” screamed Jack. He ran toward the beanstalk.

Jack ran as quickly as he could down the beanstalk, but the giant was following close behind.

Just as Jack put his feet back on the ground, the giant picked up Jack in his enormous hands. “Fee fi fo fummy, I bet you taste yum yum yummy!” said the giant. Just as the giant was about to eat Jack, the ground began to shake, and there, standing right behind the giant, was an even bigger, taller, more humongous lady giant! “Two giants!” thought Jack. “They’ll eat me now for sure!”

“Put that boy down, Willifred,” the giant mama told her son. The giant put Jack back down on the ground. “Now what have I told you?” she asked. “Don’t eat other kids,” said the giant sheepishly. “That’s right, we don’t eat other kids,” said the mama giant. “But he took my goose!” cried the giant.

Just then, Jack’s mama came out of the farmhouse. “What on earth is going on here?” she asked. “Well,” Jack began, “there was this castle, and inside was the coolest goose ever—it lays golden eggs! As I was taking it, this giant kid came in and was all ‘fee fi fo fum’ and then I—” “You mean you took this boy’s goose?” Jack’s mama interrupted. “Yeah, but it lays golden eggs!” Jack paused and thought about it. “Huh. Now that you mention it, I guess that wasn’t very nice,” said Jack. Jack looked at the giant. “I’m sorry I took your goose. I know I shouldn’t take things that don’t belong to me.” “That’s OK. I suppose I should’ve asked you to give me back the goose without trying to eat you. I’m sorry too,” said the giant. “Hey, do you want to play baseball?”

Jack and the giant became good friends, using the beanstalk to visit each other whenever they wanted. “You know,” Jack said, “if it weren’t for those three magic beans, I never would have learned how to play giant baseball.” “You’re right,” said the giant. “I’d say the whole adventure was a giant success!”

جکو لوبیای سحرآمیز

فایل صوتی داستان جک و لوبیای سحرآمیز

vocabulary

کلمات جدید قصه جک و لوبیای سحرآمیز

ردیف کلمات و اصطلاحات ترجمه
۱ get in to a trouble در دردسر بزرگی گرفتار آمدن
۲ humongous عظیم،بزرگ
۳ heap انباشته، کومه، پشته
۴ to milk دوشیدن گاو
۵ tired خسته
۶ no way, no how امکان ندارد
۷ sell فروختن
۸ come across کسی را سر راه خود دیدن
۹ peddler دستفروش
۱۰ to head جلو رفتن، رهسپار جایی بودن
۱۱ to trade معامله کردن، معاوضه
۱۲ bean لوبیا
۱۳ magic سحرآمیز
۱۴ anymore دیگر (در جملات منفی استفاده می شود)
۱۵ to believe باور داشتن
۱۶ to throw out پرتاب کردن به بیرون
۱۷ suddenly ناگهان
۱۸ rumbled غرش
۱۹ ground زمین
۲۰ shake لرزیدن
۲۱ to grow up رشد کردن، روییدن
۲۲ immediately فوراً
۲۳ to climb بالا رفتن
۲۴ this instant این لحظه
۲۵ to call صدا زدن، فریاد زدن
۲۶ at the top of در بالای
۲۷ giant عظیم‌الجثه، بزرگ
۲۸ castle قلعه، قصر
۲۹ to walk up رفتن به سمت جایی
۳۰ to crack something open قفل دری را گشودن
۳۱ to go inside وارد جایی شدن
۳۲ amazing شگفت‌انگیز
۳۳ goose غاز
۳۴ ordinary معمولی
۳۵ to lay تخم گذاشتن
۳۶ golden طلایی
۳۷ the worst بدترین
۳۸ to take برداشتن
۳۹ to lift بلندکردن
۴۰ perch محل نشستن پرنده
۴۱ just then درست در آن لحظه
۴۲ fearsome ترسناک
۴۳ giant غول
۴۴ come in to وارد شدن به جایی
۴۵ spot محل، جا
۴۶ to have got to باید
۴۷ to get out of از جایی خارج شدن
۴۸ toward به سمت
۴۹ honk صدای غاز
۵۰ cry out جیغ کشیدن
۵۱ to spot کشف کردن، یافتن
۵۲ give back پس دادن
۵۳ roar غرش و فریاد
۵۴ scream فریاد زدن
۵۵ run دویدن
۵۶ as quickly as با تمام سرعت
۵۷ follow تعقیب و دنبال کردن
۵۸ pick up بلند کردن، سوار کردن
۵۹ enormous عظیم ، بزرگ
۶۰ interrupt قطع کردن، گسیختن
۶۱ mention تذکر، گفتن
۶۲ hole همه
۶۳ adventure ماجرا

ادبیات انگلیسی: معرفی دوره‌های زمانی + ادبیات کهن (آنگلوساکسون)

مقدمه

چقدر با ادبیات فاخر جهانی آشنا هستید؟ ادبیات انگلیسی و مخافری همچون شکسپیر، جین آستین، ارنست همینگوی و … آیا تابه حال به سراغ این آثار به زبان اصلی رفته‌اید؟!! شاید باورش برایتان سخت است!

بیایید بعد از گذشتن از سرگذشت حروف الفبای لاتین، با ادبیات انگلیسی هم آشنا شویم، دوره های آن را بررسی کنیم و مفاخر ادبی دنیا و آثارشان را به نظاره بنشینیم.

مقاله‌های تاریخ ادبیات پارسیان ادیب را از دست ندهید:

ادبیات

دوره‌های زمانی ادبیات انگلستان

تا سال ۱۳۶۲ میلادی زبان انگلیسی در کشور انگلستان، زبان رسمی نبود!

در آن تاریخ زبان انگلیسی زبان حقوقی دادگاه‌های انگلستان اعلام گشت، در سال ۱۳۶۳ نخست وزیر انگلستان هنگام افتتاح پارلمان به زبان انگلیسی سخن گفت و از آن به بعد این زبان، زبان رسمی گردید.
نویسندگان و دانشمندان تا قرن شانزدهم به زبان لاتین و درام پردازان آثار خود را به زبان انگلیسی تالیف می‌کردند.

تاریخ ادبی انگلستان دوره‌های مختلفی را گذرانده دوره‌هایی مانند:

ادبیات انگلیسی باستان یا کهن (۱۰۶۶ – ۴۰۵)

ادبیات انگلیسی در قرون وسطی(تا سال ۱۴۸۵)

ادبیات انگلیسی در قرن شانزدهم (۱۶۰۳–۱۴۸۵)

ادبیات انگلیسی در قرن هفدهم (۱۶۶۰–۱۶۰۳)

ادبیات انگلیسی در دوران بازگشت و سده هجدهم (۱۷۹۸–۱۶۶۰)

ادبیات انگلیسی در دوره رومانتیک (۱۸۳۲–۱۷۹۸)

ادبیات انگلیسی در عصر ویکتوریا (۱۹۰۱–۱۸۳۲)

ادبیات انگلیسی در قرن بیستم (۱۸۹۰ تا به حال)

ما بطور مختصر در این مقاله و مقاله‌های دیگر، هر دوره را همراه با نویسندگان و مفاخر برجسته آن بررسی می‌کنیم.

ادبیات

دوره کهن ادبیات انگلیسی (ادبیات انگلوساکسون)

بیایید در این مجال با دوران کهن ادبیات انگیسی آشنا شویم:

ادبیات انگلیسی باستان (ادبیات انگلوساکسون) (۱۰۶۶ -۴۵۰) با ورود قوم‌های ژرمانی (ساکسون‌ها و دیگر قبایل آلمانی ) به انگلستان امروزی در قرن ۵ میلادی بوجود آمد. این قوم‌ها، بجز زبان انگلیسی، سنت ادبی خود در حوزه‌ی شاعری را نیز وارد سرزمین بریتانیا کردند که این سنت تا زمان حمله‌ی نورمان‌های فرانسوی زبان باقی ماند.

به‌نظر می رسد بیشتر ادبیات کهن انگلستان برای خواندن توسط نقالان سروده شده و نقال یا حماسه خوان، آنرا در ردیف‌های آهنگین خاص و با همراهی چنگ می‌خوانده است. موضوع این آثار در ارتباط با شعرهای حماسی، ترجمه‌های تورات، آثار حقوقی، شرح وقایع به ترتیب تاریخ و… بوده است.

 بیشتر آثار بجای مانده از این دوران بی قافیه هستند که البته این گونه شعر برای گوش ما که به وزن شعرهای امروزین انگلیسی عادت کرده‌ایم، عجیب به نظر می‌رسد. ویژگی دیگر شعرهای این دوره، استفاده فراوان از تجانس آوایی (Alliteration) در ساختار شعر است.

بیوولف

حماسه‌های «بیوولف یا بئوولف» (Beowulf) نمونه ی باشکوه شعر در ادبیات انگلیسی کهن است. در واقع بئوولف به عنوان منشور سنتی ادبیات انگلیسی شناخته می‌شود و مشهورترین اثرِ ادبیات انگلیسی باستان است. نخستین حماسه شناخته شدهٔ اروپایی از نویسنده‌ای ناشناس است. این حماسه به زبان انگلیسی کهن نوشته شده و یکی از برجسته‌ترین نوشته‌های ادبی آنگلوساکسون شناخته می‌شود. تاریخ‌نگاران نگارش آن را میان ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ میلادی برآورد کرده‌اند. این رزمنامه که از سده نوزدهم به این سو به نام بیوولف نامور شده‌است به داستان نبردهای پهلوانی به نام بیوولف می‌پردازد که یک قبیله دانمارکی را از دست جانور خونخواری به نام گرندل نجات می‌دهد و سپس در دریا فرومی‌رود تا مادر آن جانور را هم بکشد.

نبرد بیوولف با اژدها

بعد پادشاه قبیله خود می‌شود ولی سرانجام در جنگ با اژدها کشته می‌شود. او نه تنها یک پهلوان، بلکه نجات دهنده و حامی مردم نیز بشمار می‌رفته. یکی از ویژگی‌های بیوولف، کاهش نقش بی‌اختیاری و سرنوشت محوری است. باور مسیحیان مبتنی بر وابستگی به خدای دادگر، آشکارا در این داستان نمودار شده است. بسیاری از آثار ادبی آن دوران نیز توسط خود مذهبیان و پس از روی گرداندن انگلیسی‌های باستان از باورهای دینی کهن خویش سروده و به رشته‌ی تحریر درآمده‌اند.

کدمون

بنابر نظر سینت بید، سرود کدمون (کادمون) که در سدهٔ ۷ سروده شده قدیمی‌ترین نمونهٔ به جا مانده از این ادبیات است. او چنین می نویسد: کدمون چوپانی بیسواد بود که یک شب در خواب صدایی می‌شنود که به او دستور می‌دهد داستان آفرینش را به نظم درآورد و او چنین می‌کند. «سینت بید» شعر کادمون را به نثر در کتاب خود نوشته است. در کتابخانه‌ی Bodleian در دانشگاه آکسفورد، مجموعه ی شعری دست نویس با موضوعات مذهبی موجود است که در گذشته به شعرهای کادمون معروف بود. اما امروزه پژوهشگران اتفاق نظر دارند که شعرهای یادشده متعلق به کدمون نیست و پس از وی سروده شده است. درواقع، چیز زیادی از این شاعر انگلیسی کهن در دست نیست.

ادبیات

بجز شعرهای مذهبی بلند که به آن اشاره کردیم، ترانه‌هایی نیز بطور پراکنده از آن دوران بجای مانده است که بیشتر به باور کهن انگلوساکسون‌ها (شرایط ناگوار و غم سرنوشت) نزدیک است تا باورهای دینی مسیحی. پرسه زن (the Wandere) و دریانورد (the Seafarer) دو نمونه ی زیبا از این نوع ترانه‌ها است.

نثر ادبی در این دوران، بیشتر شامل نوشته‌های مذهبی است. «گور» یکی از آخرین اشعار سروده‌شده در این دوران است و می‌توان در آن مایه‌های گذار از انگلیسی باستان به انگلیسی میانه را دید.

آثار انگلیسی کهن

 آثار انگلیسی باستان شامل این موضوعات (به ترتیب نزولی) هستند: خطبه‌ها و تذکرهٔ قدیسان؛ ترجمه‌های کتاب مقدس؛ ترجمه‌هایی از آثار لاتین آبای نخستینِ کلیسا؛ تاریخچه‌های آنگلوساکسون‌ها (برای مطالعات تاریخی مهم است؛ زیرا ترتیب زمانی تاریخ زبان انگلیسی نخستین را در خود جای داده است.) و آثار داستانی تاریخی؛ قوانین، وصایا و دیگر آثار حقوقی؛ آثاری پیرامون قواعد زبان، طب، جغرافیا و شعر. در کل ۴۰۰ سند و اثر خطی از این دوره به دست آمده است.

حرف انگلیسی

گذشته حروف انگلیسی (۴): وجه تسمیه و رازهای و رمزهای هر حرف

مقدمه

در ادامه داستان مربوط به حروف الفبای زبان انگلیسی و پس از بررسی‌های مختلف با فراز و فرود این حروف آشنا شدیم، در این مقاله که آخرین نوشته در مورد گذشته الفبای لاتین است، به وجه تسمیه هر حرف می‌پردازیم. اینکه از کجا آمده‌اند، چرا بدین شکل و شمایل نوشته می‌شوند و چه داستانی را پشت سر گذاشته اند؟

با مقاله جدید پارسیان ادیب همراه باشید:

 مرتبط مطالعه کنید: گذشته حروف انگلیسی: قصه تکامل شکل حروف 

حروف انگلیسی از کجا آمده اند؟

در مقاله قبل وجه تسمیه حروف A و B را مطالعه کردیم، در این مقاله بقیه حروف را بررسی می‌کنیم:

حرف
وجه تسمه حروف

حروف C و G

در دنیای حروف، G از نزدیکان C است. نام آن GIMEL بود. برخی از زبان شناسان معتقدند که این واژه از کلمه ای به معنی “چوب انداختن”، ابزاری که برای شکار حیوانات استفاده می‌شود، گرفته شده است. اما برخی دیگر این کلمه را به نام شتر می‌دانند. شکل حرف فنیقی شبیه کوهان شتر است. برخی دیگر نیز با اشاره به شکلی که در الفبای سینائی دارد، بیان می‌کنند که این کلمه به معنای زاویه است. برخی معتقدند که حدود ۲۴۰ سال قبل از میلاد، یک استاد به نام Spurius Carvilius حرف G را به الفبای لاتین وارد کرد، اما از قطعی بودن آن اطمینان نداریم.

حرف D

دانشمندان کاملاً مطمئن هستند که حرف D ما از حرف DALETH فنیقی ها نشأت گرفته است که در زبان آنها به معنی درب بوده است. آنچه مشخص نیست این است که چرا این حرف شباهت چندانی به در ندارد. ایده دیگر این است که شکل نشان D  از الفبای سینایی گرفته شده است. درواقع پس از ۴۰۰۰ سال، گفتن چیزی با قطعیت دشوار است.  

حرف E

معنای آن هرچه باشد، هم در سینایی و هم در فنیقی صامت بوده. وقتی از یونانیان قرض گرفته شد، به مصوت EPSILON تبدیل شد، که صدای کوتاه e را داشت. یونانی ها برای صدای E طولانی از حرف متفاوتی استفاده می‌کردند.

حروف U, V, W, Y

برای قرنهای متمادی، مردم بی تفاوت از نماد U و نماد V استفاده کردند. بعداً، U فقط به عنوان مصوت و V فقط به عنوان صامت استفاده می شد. امروز انگلیسی از Y به عنوان صامت در کلماتی مانند YOU و YET و به عنوان مصوت در کلماتی مانند BABY یا MY استفاده می کند. در واقع این بر می‌گردد به مبحثی که قبلاً ذکر کردیم و عنوان شد که یک حرف در هر زبان ممکن است صداهای زیادی را شامل شود.

حرف H

نماد H در ابتدا به عنوان یک صامت مورد استفاده قرار می‌گرفت، سپس به عنوان مصوت از آن استفاده شد و اکنون دوباره یک صامت است. در الفبای سینایی به آن   KHET می‌گفتند، و به معنی طناب بافته یا پیچ خورده بود. مانند حروف فعلی زبان انگلیسی تلفظ می‌شد. 

وجه تسمیه حروف

حروف I و J

حروف I و J نیز مانند C و G با هم ارتباط نزدیک دارند. هر دو از نشان YOD از الفبای سینایی و فنیقی می‌آیند، YOD یک صامت بود، صدایی که احتمالاً شبیه صدای انگلیسی در کلمه Yard یا ایتالیایی در کلمه IATO بود.

یونانیان آن را IOTA نامیدند و شکل ساده تری به آن دادند. از آنجا که این یک صامت بود که یونانی ها به آن نیازی نداشتند، آنها از آن به عنوان یک مصوت برای صدای I استفاده کردند. در قرون وسطی، مردم کشورهای انگلیسی زبان شروع به تلفظ این نماد با G ‌کردند.

در حدود قرن شانزدهم میلادی، انگلیسی زبان ها شروع به نوشتن یک قلاب کوچک در انتهای حرف I کردند که به عنوان صامت بود و بنابراین J از I متولد شد.

اسپانیایی، آلمانی و انگلیسی حرف J را در الفبای خود دارند. در انگلیسی این حرف JAY نامیده می شود. در اسپانیایی JOTA نامیده می شود و صدایی شبیه H تنفس دارد. در آلمانی JOT نامیده می شود و به نظر می رسد شبیه Y. همان بحث، زبان های مختلف، اصوات مختلف.  

مرتبط مطالعه کنید: گذشته حروف انگلیسی (۲): داستان اختراع کاغذ

حروف Q و K

هر دو حروف سینایی و فنیقی دو نوع صدای K داشتند. اگرچه صداها شبیه به هم بودند، حروف نمایانگر آنها بسیار متفاوت بودند. یکی از دو نشان نمایانگر صدای K، KAPH نام داشت که به معنی “کف دست” بود. حرف دیگر QOPH نام داشت و صدایی شبیه Q فعلی داشت. ما مطمئن نیستیم که کلمه QOPH به چه معنی است. نماد آن شبیه گره‌ای است که روی طناب یا چشم سوزن ساخته شده است.

یونانیان KAPH را وام گرفتند، آن را KAPPA نامیدند و شکل آن را شبیه K فعلی کردند. رومیان نیز آن را پذیرفتند، اگرچه به ندرت از آن استفاده می کردند، زیرا C لاتین هم برای صدای C و هم برای صدای K  استفاده می‌شد.

در برخی از مناطق یونان حرف KAPH نیز معرفی شد که KOPPA نامیده می‌شد. رومیان نیز این حرف را پذیرفته و آن را به Q تبدیل كردند. آنها فقط در مقابل U از آن استفاده كردند، همانطور كه ​​هنوز در ایتالیایی انجام می دهیم، و مانند انگلیسی برای كلماتی مانند QUIET، QUEEN و غیره … 

حرف L

مردم شبه جزیره سینا از چوب مخصوصی استفاده کردند که آن را LAMED می نامیدند. نماد این چوب در اصل نماد L ما است. فنیقی ها منحنی حرف L را به سمت پایین حرکت دادند. یونانی ها منحنی را به گوشه ای تبدیل کردند. این زاویه طی چندین قرن از جهات مختلفی عبور کرد، هم با الفبای یونانی و هم با زبان لاتین، تا این‌که شکل فعلی به خود گرفت.

حرف M

کلمه آب بلافاصله ما را به فکر تشنگی‌، شستشو‌، شستن‌، شنا‌ و آشپزی می‌اندازد. آب با حرف M چه ارتباطی دارد؟ مردم شبه جزیره سینا و فنیقی‌ها این حرف را از MEM که به معنای آب بود گرفتند. شکل این حرف نشان دهنده امواج است. از آنجا که می‌دانیم فنیقی‌ها پیمایشگران بزرگی بودند، جای تعجب نیست که آنها از امواج دریا به عنوان نماد آب استفاده کردند. 

حرف N

با نگاه کردن به نماد الفبای سینائیسی برای کلمه NUN، فکر می‌کنید معنی آن چیست؟ مار؟ ماهی؟ مردمی که در کنار سواحل دریای سرخ و دریای مدیترانه زندگی می‌کردند، مطمئناً ماهی را اساس رژیم خود قرار می‌دادند. در این زبان ها NUN به معنی ماهی است. همچنین ممکن است که در میان مردم شبه جزیره سینا، نام این حرف NAMESH باشد، به معنی مار، و فنیقی‌ها آن را به NUN تبدیل کرده‌اند که به معنی ماهی است، تا نماد بیشتر شبیه نشان M آنها باشد، MEM، که به معنی آب است. شاید در طول قرن ها، به دلیل ارتباط نزدیک بین حروف M و N در حروف الفبا، این نماد در نتیجه شکل ماهی به خود گرفت. این دو حرف در کنار هم هستند و هر دو نمایانگر اصوات بینی هستند، یعنی با عبور هوا از بینی تلفظ می‌شوند.

چهار حرف ما، O، P، R و S از نام قسمت های صورت آمده است. 

حرف O

حرف O از نام AYIN به معنی چشم آمده است. هنگامی که یونانیان این نماد را تصویب کردند، آن را گرد کردند و از صامت به مصوت تبدیل کردند و نام OMICRON را به آن دادند. 

حرف P

حرف P از نام PE به معنای دهان می آید.

حرف R

حرف R از نام RESH به معنای سر آمده است. یونانیان این حرف را THO نامیدند و آن را به صورت P  می‌نوشتند. رومیان بعداً آن را شبیه R امروزی نوشتند. 

حرف S

SHIN احتمالاً کلمه‌ای است که در شبه جزیره سینا برای TEETH استفاده شده است. در فنیقی، صدای SHIN شبیه SC ایتالیایی و انگلیسی SH بود، اما یونانی ها از آن برای صدای S استفاده می‌کردند.

حرف T

حرف T، در اصل، شباهت زیادی به X ما داشت. نام آن در میان مردم شبه جزیره سینا، TAU، شاید به معنای چرخ باشد. نوشتنش آنقدر راحت است که حتی امروز نیز افرادی که نوشتن را یاد نگرفته‌اند از علامت مشابهی برای امضا استفاده می‌کنند!

حرف
وجه تسمیه حروف

حرف X

نام و نحوه تلفظ آن  در انگلیس (ایکس) است، آمریکایی‌ها به آن اکس میگویند. همچنین در الفبای آوانگاری بین‌المللی، نیز برای نمایش آواهای (خ ز س) به کار می‌رود. در ریاضیات این حرف در برخی ترکیب‌ها به معنای ناشناخته یا مجهول نیز به کار می‌رود. مانند: اشعه ایکس

جالب است بدانید، در بسیاری از مناطق، محل گنج را با X نشانه گذاری  می‌کنند همچنین معماران باستانی در دوره اشکانی و ساسانی، اغلب برای نشان دادن نقطه صفر مرزی  (حدود دو کشور) از نماد X  استفاده می‌کردند. 

حرف Z

حرف Z  ابتدا از حروف الفبا حذف شده و دوباره به آن اضافه شده است، برای مردم شبه جزیره سینا و فنیقی‌ها، ZAYIN به معنی سلاح یا خنجر بود. یونانیان این حرف را ZETA می‌نامیدند و شکل آن را تغییر دادند،

رومی ها هرگز از ZETA یونانیان استفاده نکردند. آنها هیچ کلمه‌ای نداشتند که شامل صدای Z باشد، به استثنای تعداد کمی کلمه از ریشه یونانی، اما برای این چند کلمه آنها فکر می‌کردند که صدای S به اندازه کافی شبیه صدای Z است تا بتوانند آن را جایگزین کنند. در سال ۳۱۲ قبل از میلاد، یک مقام رسمی به نام Caecus دستور داد که Z از الفبا حذف شود. در حدود سال ۱۰۰ میلادی، رومی‌ها بسیاری از واژه‌های یونانی را برای زبان خود وام گرفتند که قبلاً از آنها استفاده نمی‌کردند و بنابراین کشف کردند که Z  می‌تواند برای آنها مفید باشد و آن را به انتهای حروف الفبای خود اضافه کرده‌اند که هنوز هم همانجاست.

یک نکته: در الفبای انگلیسی، Z در ایالات متحده و انگلیس نام متفاوتی دارد. در ایالات متحده آمریکا Z را ZEE  می‌نامند، در حالی که در انگلیس ZED نامیده می‌شود.

آرایشگاه

آرایشگاه ۱: لوازم و وسایل آرایشی + ترجمه

مقدمه

آرایشگاه و لوازم آرایشی چقدر برای شما اهمیت دارد؟ همه می‌دانیم زیبایی و آراسته بودن در تمام تمدن‌ها مورد پسند و تاکید است. شاید معیارهای زیبایی و آراستگی از یک فرهنگ و کشور، به فرهنگ دیگر متفاوت باشد اما همه جای دنیا آرایشگاه و لوازم آرایشی از اصلی‌ترین نیازهای هر انسان محسوب می‌شود.

تصور کنید در یک کشور دیگر بخواهید ازین خدمت استفاده کنید.

آرایشگاه

ما در این مقاله با بعضی از لوازم و وسایل آرایشی آشنا می‌شویم. با پارسیان ادیب همراه باشید:

برخی لوازم و وسایل مخصوص آرایشگاه:

ردیف نام وسایل و لوازم آرایشگاه ترجمه
۱ Hairdryer (سشوار) 
۲ straighteners (اتوی مو) 
۳ curling irons (بیگودی) 
۴ Scissors (قیچی)
۵ clippers (ماشین موزنی) 
۶ trimmers  (ماشین موزنی برای صفر زنی و از ته زدن)
۷ razor (تیغ) 
۸Hear Gel (ژل موی سر) 
۹ mousse (موس موی سر)
۱۰ wax (واکس مو) 
۱۱ hair lacquer or hair spray  (اسپری مو)
۱۲Barrette(سنجاق سر)
۱۳ Hair clips (کلیپس مو) 
۱۴  hair slides ( گل سر)
۱۵ Bobby pin (سنجاق سر)
۱۶ comb (شانه)
۱۷ brush (برس)
۱۸ Razor blade (تیغ ریش تراش)
۱۹ Electric shaver (ریش تراش برقی)
۲۰ Makeup bag (کیف آرایش)
آرایشگاه

به چند اصطلاح مشهور آرایشگاه توجه کنید:

?how short would you like it : موهایتان را چقدر کوتاه کنم؟

 ?do I need to book : آیا باید از قبل نوبت بگیرم؟

?which of these colors would you like: کدام یک از این رنگ‌ها رو دوست دارید؟

منتظر مقاله‌های بعدی آرایشی ما باشید.

آشپزی

اصطلاحات آشپزی در زبان انگلیسی: ترجمه + تصویر

مقدمه

آشپزی و غذا بخش مهمی از فرهنگ هر کشور محسوب می‌شود. فرض کنید به عنوان یک آشپز قرار است در رستورانی خارج از کشور کار کنید، مراحل پخت یک غذا را در یک ویدئو به زبان انگلیسی توضیح دهید، یا یک رمان انگلیسی بخوانید که در آن از اصطلاحات آشپزی استفاده شده است و … پس دانستن آن جزء بدیهیات یک زبان جدید است.

مرتبط مطالعه کنید:  غذاهای معروف دنیا 

با مقاله جدید پارسیان ادیب همراه باشید:

اصطلاحات آشپزی همراه با ترجمه:

ردیف ترجمه نام اصطلاح آشپزی
۱ از قبل گرم کردن preheat
۲ چرب کردن grease
۳ تکه کردن slice
۴ بخارپز کردن steam
۵ تفت دادن Saute  
۶ با قاشق ریختن spoon
۷ رنده کردن grate
۸ در فر پختن bake
۹ برش زدن، قطعه قطعه کردن cut up
۱۰ نگینی خرد کردن dice
۱۱ پوست کندن peel
۱۲ ریزریز کردن chop
۱۳ جوشاندن boil
۱۴ اضافه کردن add
۱۵ هم زدن با قاشق stir

مثال و تصویر هر اصطلاح آشپزی:

Preheat the oven to 160 ° C.آشپزی

Grease the pan before pouring the cake liquid.آشپزی

slice the carrot.آشپزی

Steam the broccoli.آشپزی

Saute the meats for ten minutes.

Spoon the mixtures carefully into the bowls.

Grate some cheese on the pizza.

Bake at 180 ° C for 20 minutes.

Could you cut the pizza up please?آشپزی

Diced potatoes.آشپزی

Peel and dice the Eggplants.

Chop the onions.

Boil the eggs in water.

Add sugar.

Stir the tea.

الفبا

گذشته حروف الفبا انگلیسی (۳): صنعت چاپ + وجه تسمیه حروف

مقدمه

در مقاله‌های قبل درباره قصه حروف الفبا صحبت کردیم: از کجا آغاز شد، چگونگی تکامل شکل حروف الفبا، علت پیدایش حروف کوچک، منشأ بسیاری از زبان‌های دنیا، صداهای مختلف از حروف یکسان، داستان اختراع کاغذ و … .

با ادامه سرگذشت حروف انگلیسی همراه پارسیان ادیب باشید:

علت پیدایش خط نوشتاری

با اختراع چاپ، افراد بیشتری خواندن و نوشتن را آموخته‌اند. از آنجا که نوشتن هر حرف جداگانه بیشتر طول می‌کشد، خط نوشتاری برای نوشتن سریعتر دست‌خط ابداع شد.

رومی‌ها دریافتند که افزودن یک خط تیره کوتاه به انتهای نوشته‌ها به نوشتن منظم و متناسب آنها کمک می‌کند. به این خط، خط SERIF گفته می شود که در فرانسه به معنی LINE است. در برنامه word با تنظیم گزینه‌ای به نام Hyphenation این کار را انجام می‌دهیم.

داستان فونت

در دوران مدرن، با تکامل چاپ و به ویژه با نوشتن توسط رایانه، سبک‌های نوشتاری تایپوگرافی جدید (به نام FONT) و قلم‌های جدید ظاهر شده‌اند.

وقتی در کامپیوتر تایپ می‌کنیم، ابتدا می‌توانیم قلم مورد نظر خود را انتخاب کنیم. در مرحله دوم، ما می‌توانیم انتخاب کنیم که با نویسه‌های معمولی(general) بنویسیم، یا از ITALIC ،BOLD یا UNDERLINED (برای کل متن یا فقط برای قسمتی از متن یا کلمات و عبارات) استفاده کنیم.

بعضی حروف موقع نوشتن به سمت راست متمایل هستند که باعث می‌شود نوشته سبک‌تر به نظر برسد و باعث زیباتر شدن بعضی Fontها می‌شوند، که به آن Italic می‌گوئیم.

از Bold برای برجسته سازی کلمات استفاده می‌شود. نویسه‌های پررنگ نسبت به حروف چاپ شده با حروف عادی سنگین‌تر و تیره‌تر هستند.

Underline، که باعث می شود یک خط ثابت در زیر نوشته‌ها ظاهر شود، همچنین روشی برای برجسته‌سازی و یا تاکید بر روی کلمات یا جملات است.

اختراع دستگاه چاپ

قبل از یوهانس گوتنبرگ، که در اواسط دهه ۱۴۰۰ زندگی می‌کرد، نوشتن فقط با دست انجام می شد. گوتنبرگ دو نوآوری عمده به ارمغان آورد. یکی از آنها اختراع نوع متحرک، یعنی تمبرهای کوچک فلزی برای هر حرف الفبا بود. دیگری دستگاه چاپ بود که ساخت صدها نسخه از یک کتاب از همان ماتریس را امکان پذیر می کرد.

چاپ و تایپوگرافی با گذشت زمان بسیار کم تغییر کرد، تا قرن نوزدهم، زمانی که دستگاه‌هایی اختراع شدند که می‌توانستند به صورت خودکار قلمهای یک خط کامل یا حتی کل صفحه را تنظیم کنند. در قرن بیستم، چاپ چنان تحول یافته است که امروزه کل کتابها، هم از حروف چاپی و هم از تصاویر، مانند کتابهای هنری، در رایانه ساخته می‌شوند و به لطف ماشین‌های عظیم خودکار چاپ می‌شوند.

در همه جای دنیا از حروف الفبا استفاده می شود. طبق برخی تخمین ها، بیش از سه چهارم زبان های جهان از حروف الفبا استفاده می کنند و حدود ۶۰ درصد از مردم جهان به زبان هایی صحبت می کنند که الفبای نوشتاری دارند. میلیون ها نفر در سراسر جهان، عمدتا در آسیا، از نمادهای مبتنی بر تصویر استفاده می کنند، که به آنها LOGOGRAMS (نمادهای کلمه ای) یا IDEOGRAMS (ایده های نوشتاری) می گویند.

مزایای استفاده از الفبا چیست؟

برای یادگیری زبان ایتالیایی، به عنوان مثال، ما فقط باید ۲۱ حرف یاد بگیریم، برای یادگیری زبان انگلیسی یادگیری ۲۶ حرف لازم است. با این حال، برای یادگیری نوشتن چینی، شما باید چند صد نشانه مختلف را بدانید. علاوه بر این، نوشتن یا چاپ حروف الفبا آسان تر از تولید صداهای مختلف است.

اگر دو حرف اول حروف زبانهای مختلف را مقایسه کنیم، می‌بینیم که برخی از حروف از نظر شکل شبیه به هم هستند و برخی از آنها، اگرچه از نظر شکل متفاوت هستند، اما نام‌های بسیار مشابهی دارند.

مطالعه زبان های باستانی یک علم است. همانند همه علوم، اکتشافات جدید می تواند به نتیجه گیری جدید منجر شود. دانشمندان ممکن است در مورد معنای نمادهایی که بیش از ۳۰۰۰ سال قدمت دارند اختلاف نظر داشته باشند.

الفبا

حرف A

در دوران باستان، گاو در کشورهای خاورمیانه یک حیوان گرانبها بود. برای کشیدن گاوآهن و تهیه مزارع گندم و پنبه و انتقال آبی که برای آبیاری مزارع استفاده می شد، استفاده می شد. گاوها همچنین گوشت برای غذا و پوست برای لباس پوشیدن و ساختن چادر فراهم می کردند. نام سامی این حیوان بسیار مفید ALEPH بود و تصویر آن به اولین حرف الفبای سینائی تبدیل شد. در واقع، این حرف در اصل شبیه سر گاو بود. هنگامی که یونانیان این حرف را قرض گرفتند، آن را ALPHA نامیدند.

الفبا

حرف B

در نگاه اول، حرف B مکان خوبی برای زندگی به نظر نمی رسد، اما در اصل فقط این را نشان می داد: BETH، یعنی خانه. کلمه باستانی بت زبانهای خاورمیانه در نام برخی از شهرها وجود دارد، به عنوان مثال BETHLEMME که به معنی “خانه نان” است.

حرف با الفبای سینائی احتمالاً نشان دهنده نقشه کف خانه ای است که فقط یک اتاق دارد. در الفبای فنیقی یک نقطه به سمت بالا داشت، شاید پرده ای را نشان می داد.

در الفبای یونانی، این حرف در ابتدا دو نقطه داشت و BETA نام داشت. سپس آنها شروع به گردآوری نکاتی کردند که باعث می شود حرف شبیه همان حرفی شود که امروز استفاده می‌کنیم.